Gymnasium Camphusianum 

Schoolorkest

Op iedere vrijdag van de even weken, te beginnen op

20 september [week 38] repeteren wij.

Deze repetities vinden steeds plaats in de dependance aan de

Lange Slagenstraat en wel van 14.30 tot 15.45 uur in lokaal 9.


Wanneer het je leuk lijkt om in schoolverband in een orkest te spelen, 
kom dan gerust eens langs tijdens een repetitiemiddag.

Neem ook dan gerust al je instrument mee naar het muzieklokaal, 
lokaal 9 in de dependance.

Het schoolorkest staat open voor alle leerlingen van

Gymnasium Camphusianum

 

Naar begin

 

Voor info: HWN 
Monday 28 August 2006 12:18:21    HWN